Суровина за производството на хартия са 100% хартиени отпадъци
Произведените от нас хартии и флутинг са 100% екологични
Произведените от нас хартии и флутинг са 100% екологични
Нова книжна фабрика ЕООД

С уважение и почит към основателите на Книжна фабрика „Искър”, ние сме приели предизвикателството да я възродим!

Нашата основна мисия е опазването на околната среда – ние преработваме отпадъците от хартия и велпапе в нови продукти.Като оползотворяваме отпадъците,  запазваме ценни природни ресурси, намаляваме количеството на депонираните отпадъци и замърсяването на околната среда.

В нашето производство не влагаме  никакви химикали и затова произведените от нас хартии и флутинг са 100% екологични.

Оперативна програма за конкурентно способност

Развитие на управленският капацитет и повишаване конкурентоспособността на "Нова книжна фабрика"ЕООД, чрез внедряването на единна иновативна софтуерна система за управление на процесите, извършване на консултантски услуги по реинженеринг на производствения процес и инвестиране в специализирано оборудване, и внедряване и сертифициране на система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2015

Прочети повече за проекта


Повече информацияВръзка с нас