Проект подкрепа за малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19


Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.089-0207-C01

„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.“ „Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.“
 
Бенефициент: „НОВА КНИЖНА ФАБРИКА“ ЕООД
 
Обща стойност: 50 000, 00 лв., от които 50 000, 00 лв. европейско и 0, 00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 25.10.2021 г.
Край: 25.01.2022 г.
 


Връзка с нас