Преодоляване недостига на средства в резултат от COVID-19


Проект и главна цел:  Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-12700-C01

Бенефициент: „НОВА КНИЖНА ФАБРИКА“ ЕООД
 
Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 04.09.2020 г.
Край: 04.12.2020 г.
 


Връзка с нас