Произвеждани продукти

Всички произвеждани продукти са 100% екологични. При тяхното производство не се влагат никакви химикали и за това те могат да намерят голямо приложение в хранителни-вкусовата промишленост.

Асортимент:

  • хартия за опаковки /произведена от 100% рециклирана хартия / от 60 гр./кв.м. до 120гр./кв.м.
  • флутинг/произведен от 100% рециклирана хартия/ за производство на велпапе от 90 до 175гр./кв.м.
  • флутинг /произведен от 100% рециклирана хартия/ за производство на гилзи за ролки 200 гр./кв.м.;
  • ролна хартия /произведена от 100% рециклирана хартия/ за шивашката промишленост 60 гр./кв.м.;
  • ролна хартия /произведена от 100% рециклирана хартия/ за обувната промишленост 60 гр./кв.м.

 


Връзка с нас