Кариери

Кариерно развитие при нас

Нова книжна фабрика ЕООД търси и подкрепя развитието на високо мотивирани и образовани професионалисти.

В производството работят 34 души.  17 души са оператори на книжна машина, 5– ма са оператори на ролапарат и резачка, 2-ма са сортировачи, 4-ма са оператори ситари и 6-ма са оператори на подготвително отделение. В РМЦ са заети 6 души. От тях един е машинен инженер, който е завършил ТУ, специалност механично уредостроене и като допълнителна квалификация е специалист прецизна техника.Останалите работници, освен необходимото средно специално образование, притежават и други допълнителни квалификации. В паровото стопанство са заети 3-ма души- оператор-огняр на котел.

В изпълнение на високите цели, които си е поставило ръководството на „Нова книжна фабрика“ ЕООД, при нас работят и учат четирима студента от специалност Целулоза и хартия на ХМТУ.

Ние инвестираме в нашите служители, като им осигуряваме условия за развитие и професионална реализация.

На своите работници и служители „Нова книжна фабрика“ЕООД предоставя общежитие на територията на Фабриката.

Ако имате желание да се станете част от нашия екип, разгледайте свободните позиции, които предлагаме.

Ако отговаряте на изискванията изпратете ни автобиографията си на e-mail:hr@nkfabrika.com


Връзка с нас