За нас

Историята ни
  • История

Книжна фабрика „Искър” е едно от най-старите действащи и до днес предприятия на територията на Република България. Въведено в експлоатация  през 1937 година, то е от най-модерните за своето време. Тук са произвеждани хартии за писане и печат, целулозни и с дървесна маса: пелюр 45-50 гр./кв.м.; мителфайн 60 гр./кв.м. със състав 60-65% дървесна маса, 10% хартиени отпадъци и 25-30% целулоза /неизбелена сулфитна/.

Във фабриката са произвеждани много голям асортимент от специални хартии, като ксерографска хартия, картографска хартия, хелиографна хартия, тапетна хартия, специални хартии за паспорти, за купони, хартии с водeн знак, натронови хартии за книжни торби, кабелна хартия, супериор за собствен амбалаж, асфалтова хартия и т.н..

След национализацията, през времето на социализма фабриката е развивана като водещо предприятие в бранша. Тук продължават да се произвеждат висококачествени хартии.

Устояла на историческите превратности., през 1997г. е реституирана и приватизирана.

Днес, за да отговори на съвременните икономически условия, Книжна фабрика „Искър” произвежда различни видове хартия за опаковане / амбалажна хартия / и флутинг, чрез рециклиране на отпадъчна хартия и велпапе.

  • Ново начало

От м. Април 2013 година, Книжна фабрика „Искър” е с нов мениджърски екип. Фабриката се управлява от „Нова книжна фабрика” ЕООД. Целта на новия мениджмънт е като се основава на натрупания опит досега и след ремонти и модернизация на книжната машина, КФ „Искър” да стане предприятие от 21 век. Даденостите за това са много.Основното предимство на книжната машина е възможността да произвежда малки серии хартии в много разнообразно тегло. Това се дължи на факта, че книжната машина може лесно и бързо да се пренастройва, което е трудно достижимо за големите книжни машини.

Например флутингът, може да бъде с тегло в диапазона от 90 гр./кв м. до 175 гр./кв.м. Произвежданата хартия за опаковане /амбалажна хартия /, пък е с тегло от 60 гр./ кв.м. до 110 гр./кв.м. 


Връзка с нас