Опазване на околната среда

Нека да оставим на нашите бъдещи поколения едно добро място за живеене!

Нашата основна мисия е опазването на околната среда – ние преработваме отпадъците от хартия и велпапе в  нови продукти. По този начин, освен че се запазват ценни природни ресурси се намалява  количеството на депонираните отпадъци и замърсяването на околната среда. Така например производството на 1 тон рециклирана хартия спестява:

  • около 13 дървета; 
  • 2.5 барела нефт; 
  • около 1 000 киловатчаса електроенергия; 
  • 4 куб.м от обема на сметището; 
  • около 25 000 литра вода. 

В нашето производство не влагаме никакви химикали и затова произведените от нас хартии и флутинг са 100% екологични.“Нова книжна фабрика“ притежава необходимите сертификати за това.

Нека да оставим на нашите бъдещи поколения едно добро място за живеене!


Връзка с нас