Професионално обучение

Стажантски програми и професионално обучение

„Нова книжна фабрика“ ЕООД, съвместно с Катедрата по целулоза и хартия към ХТМУ - София и Професионалната гимназия по екология биотехнологии „проф.д-р Асен Златаров”, разработва стажански програми и програми за професионално обучение, както за своите служители и работници, така и за целите на Целулозно – хартиения бранш.

 


Връзка с нас