Екип

Екипът на Нова Книжна Фабрика ЕООД

Нова книжна фабрика ЕООД

  • Силвина Цветанова – Управител;
  • Никола Събев- Изпълнителен директор;
  • инж. Йордан Иванов- Главен инженер;

 

Инж.Даниела Стоилкова - Ръководител отдел „Производство”;
Инж.Георги Калоферов – Ръководител отдел „Енерго – механичен”
Инж. Валентин Славов - Ръководител сектор „Електрообзавеждане и парова централа”;
Георги Рельовски - Организатор транспорт;
Иван Йосифов – Организатор експедиция, товаро – разтоварна дейност;
Жасмина Тодорова и Димитрина Рагина - Продажби;
Христиана Стоилова - Счетоводител и Човешки ресурси;
 

Нова книжна фабрика е член на Браншовата камара на целулозно – хартиената промишленост.


Връзка с нас