Суровина за производството на хартия са 100% хартиени отпадъци
Произведените от нас хартии и флутинг са 100% екологични
Произведените от нас хартии и флутинг са 100% екологични
Нова книжна фабрика ЕООД

С уважение и почит към основателите на Книжна фабрика „Искър”, ние сме приели предизвикателството да я възродим!

Нашата основна мисия е опазването на околната среда – ние преработваме отпадъците от хартия и велпапе в нови продукти.Като оползотворяваме отпадъците,  запазваме ценни природни ресурси, намаляваме количеството на депонираните отпадъци и замърсяването на околната среда.

В нашето производство не влагаме  никакви химикали и затова произведените от нас хартии и флутинг са 100% екологични.

Оперативна програма за конкурентно способност

Проект развитие на управленският капацитет и повишаване конкурентоспособността

Проект подкрепа за малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Проект преодоляване недостига на средства в резултат от COVID-19


Повече информацияВръзка с нас